Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Umeå kn, RIPAN 3 RIPAN 3

 Anlaggning - Historik

Historik
Byggnaden med två våningar och panelklädda timmerväggar under tegeltäckt sadeltak uppfördes på 1870-talet efter ritningar av stadsbyggmästare Gustaf Axel Pettersson. Fasaderna är dekorerade med bågfriser och profilerade fönsteröverstycken. År 1898 uppfördes ett trapphus mot gården och 1919 förlängdes byggnaden mot väster.
Exteriören och delvis även interiören har bevarat sin ursprungliga karaktär. Tillsammans med kvarteret Ripan 1 är byggnaden ett av de få bevarade exemplen på bebyggelsen i Umeå före stadsbranden 1888. Kompositören Wilhelm Peterson-Berger bodde här åren 1885-1895.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3