Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Ekerö kn, EKEBYHOV 1:1 EKEBYHOVS HERRGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Corps-de-logiet började byggas 1674 av Carl Gustaf Wrangel och fullbordades vid början av 1700-talet av dåvarande ägaren, friherrre Erik Lovisin. Det är en tvåvånig panelad träbyggnad med säteritak i karolinsk stil. Invändigt finns bl a ett ursprungligt grisaillemålat tak och en rikt skulpterad sandstensspis samt inredningar från 1700- och 1800-talen. Av Ekebyhovs ursprungliga bebyggelse, ett stenhus från 1620-talet och en flygelanläggning från 1660-talet, finns numera ingenting bevarat.
På höjden norr om huvudbyggnaden finns ett citadell från 1800-talets mitt. Gården är sedan 1790 i släkten Ihres ägo.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3