Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Västerås kn, FULLERÖ 1:1, 4:1 M.FL. FULLERÖ SÄTERI

 Anlaggning - Historik

Historik
Fullerö säteri i Västerås-Barkarö socken vid Mälaren har en anrik historia och namnet förekommer i skriftliga källor redan under 1200-talets senare del. Därefter omnämns Fullerö i ett flertal dokument i samband med ägoskiften under medeltiden. Från mitten av 1500-talet stabiliserades ägosituationen och Fullerö innehades i nära 150 år av släkten Åkesson (Tott). Under 1650-talet lät dåvarande ägaren Erik Oxenstierna uppföra huvudbyggnaden med tillhörande flygelbyggnader. Sedan 1687 har Fullerö varit i släkten Cronstedts ägo.
Fullerö är en herrgårdsanläggning med ett rikt byggnadsbestånd som representerar över tre århundraden av svensk byggnadskultur. Corps de logi med tillhörande flygelbyggnader är med största sannolikhet ritade av arkitekt Jean de la Vallée. Huvudbyggnaden har ett nära släktskap med Riddarhuset i Stockholm vars karaktärsfulla stenarkitektur har stått som förebild. Fullerös corps de logi utgörs av en timmerbyggnad i två våningar, uppförd i karolinsk stil. Fasaderna är täckta med rosafärgad locklistpanel och har gråmålade toscanska pilastrar och foder. Flygelbyggnaderna och den fristående biblioteksbyggnaden har timrad stomme som är klädd med rosafärgad locklistpanel och gråmålade detaljer.
Corps de logi och de två flyglarna uppfördes 1656, ytterligare två flyglar samt en biblioteksbyggnad tillkom vid 1700-talets mitt. Arbetarbostäder och ekonomibyggnader som ligger i anslutning till den vidsträckta parken, är i huvudsak uppförda under 1800-talets senare del och 1900-talet.
En del av den södra och den västra delen av parkanläggningen är samtida med corps de logi. Parken har sedan utvecklats i olika etapper. Vid mitten av 1700-talet var barockparken, troligen även den ritad av Jean de la Vallée, helt färdigställd.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västmanlands län, 1999-12-16, Dnr 221-11544-89