Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Hallstahammar kn, STRÖMSHOLM 8:48 M.FL. STRÖMSHOLMS SLOTT OCH RIDSKOLA

 Anlaggning - Historik

Historik
På platsen anlades ett statligt stuteri förmodligen redan under 1520-talet. Det förändrades till hingstdepå till slutet av 1800-talet och nedlades 1956. På 1550-talet anlade Gustav Vasa ett slott på en holme i Kolbäcksån. Det fick namnet Strömsholm 1556. Från detta år vistades Gustav Vasa under lägre tider där och övervakade slottsbygget. En total omgestaltning av slottet skedde 1669-81 efter ritningar av Nicodemus Tessin d.ä. Beställare var änkedrottning Hedvig Eleonora. Inredningen utfördes först 1767-75 efter ritningar av C.F. Adelcrantz.
Stenköket byggdes under 1730-talet då vissa arbeten på slottet utfördes under Carl Hårlemans ledning.
Värdshusflygeln, oldfruflygeln och pageflygeln är de enda kvarvarande av nitton symmetriskt ordnade rödfärgade byggnader, som i slutet av 1600-talet uppfördes för hovet.
Fikonkällaren byggdes under 1600-talet och har fått sitt namn av att den användes för vinterförvaring av slottsparkens prydnadsväxter såsom lagerträd och fikonträd m.m.
Stallområdet togs i bruk på 1650-talet, då stuteriet flyttades till denna plats.
De nuvarande långa stallbyggnaderna uppfördes 1866-67 och det äldre ridhuset 1855.
I anslutning till stuteriet och den 1867 vid Strömsholm inrättade Arméns ridskola har en rik och omväxlande bostadsbebyggelse uppstått inom området.

KÄLLOR: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsintutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X
Statens Fastighetsverk, http://www.sfv.se/