Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Västerås kn, ÄNGSÖ GÅRD 2:1 ÄNGSÖ SLOTT

 Anlaggning - Historik

Historik
Rester av ett medeltida stenhus ingår i den väldiga kubiska byggnad i tre våningar, som uppfördes på 1630-talet och som på 1740-talet förhöjdes med ytterligare en våning och därmed fick sitt nuvarande utseende. 1740-talets ombyggnad skedde enligt förslag av Carl Hårleman och utfördes av slottsbyggmästaren Petter Gerdes. Byggherre var Carl Fredrik Piper.
1761 påbörjades flygelbyggnaden, som ritades av F W Hoppe.
Efter en tid av förfall utfördes på 1960-talet en fullständig restaurering genom Hedvig Piper i samarbete med Riksantikvarieämbetet.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3