Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Norrtälje kn, GOTTSTA 1:90 HÄVERÖDALS TINGSHUS

 Anlaggning - Historik

Historik
TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Från och med 1918 höll Norra Roslags domsaga ting i en hyrd lokal - den nuvarande hotellbyggnaden i Häverödal. Redan dessförinnan hade dock tingshusbyggnadsskyldige skaffat en tomt på orten där det nya tingshuset skulle uppföras. Byggnaden kom att uppföras mellan 1923-1924, arki-tekt var Arvid Huss.

Tingshuset i Häverödal ligger mitt i det lilla samhället, inbäddat bland tallar på en kulle ovan den centrala genomfartsvägen. Mot gatan avgränsas tingshusträdgården av en kraftig naturstensmur som markerar husets monumentalitet och genom muren leder en stentrappa upp till gårdsplanen. Mitt emot tingshuset ligger den övergivna järnvägsstationen och ett par hundra meter bortåt vägen ligger den gamla hotellbyggnaden.

För ytterligare information om domsagans historik, se under Dokument.
För utförlig beskrivning av tingshuset, se byggnad - under rubriken historik.
KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1999-05-19