Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Norrtälje kn, JUSTITIA 4 NORRTÄLJE

 Anlaggning - Historik

Historik
Som så många andra städer längs östkusten brändes Norrtälje av ryssarna 1719. Ett nytt rådhus av timmer påbörjades först 1726 och torde ha stått färdigt 1730. Mot slutet av århundradet var det rötskadat och ansågs dessutom vara för stort, varför det togs ner och återuppfördes i förminskat skick. Denna ombyggnad avslutades 1792. Rådhuset är uppfört i två våningar och har gulmålad locklistpanel med knutlådor samt fönster- och dörrsnickerier i vitt. Taket är brutet och tegeltäckt samt försett med ett kopparklätt torn med spetsig spira och tornur med två slagklockor. Exteriören bibehåller ännu en ålderdomlig prägel, medan interiören förändrades kraftigt vid en reparation 1945.KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-21730