Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Täby kn, NÄSBYPARK 57:1 NÄSBY SLOTT

 Anlaggning - Historik

Historik
Slottet anlades efter Nicodemus Tessin d ä:s ritningar från 1665 och består av en tvåvånig huvudbyggnad med flyglar.
Huvudbyggnadens tak har försetts med en lanternin tänkt som ett lusthus, i vilket man skulle kunna äta på sommaren.
Slottet ombyggdes 1731.
Under 1800-talets slut förföll slottet och efter en brand 1897 var det i mycket dåligt skick. Slottet restaurerades 1903-04 efter ritningar av E Josephson.
I förbindelse med slottet byggdes 1913 ett tavelgalleri.
Näsby förvärvades 1941 av staten och tillbyggdes med en kontorsflygel. Slottet inrymde från 1943 Sjökrigsskolans kanslihus och tavelgalleriet samlingssal.
Stallet uppfördes under 1600-talet och är välbevarat.
Det första förslaget till park upprättades på 1600-talet av Jean de la Vallée. Det bearbetades av Nicodemus Tessin d ä. Parken restaurerades 1974 efter förslag av W Bauer.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X