Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Halmstad kn, SLOTTET 1 HALMSTADS SLOTT

 Anlaggning - Historik

Historik
Halmstad var befäst redan på medeltiden. Omkring 1600 byggdes en ny befästningsgördel under ledning av Hans Steenwinkel dä. I samband med de nya befästningsarbetena anlades Halmstads slott som ett citadell intill den södra bastionen Söderkatt, och stadsporten Söderport.
Försvarsverken kring Halmstad revs under 1700-talet så när som på bastionen Söderkatt, vilken nu är en del av slottsträdgården.
Slottet utgöres av fyra sammanbyggda längor kring en borggård. Det torde i huvudsak ha stått färdigt vid kungamötet i Halmstad 1619.
Den östra längan mot Nissan består av två byggnader, som tidigare hade gemensamt tak. Den södra byggnaden rymde slottskyrkan, som 1774 förändrades till sädesmagasin.
Den södra längan, som är huvudlängan, har ett utkikstorn i fem våningar med rikt profilerad takhuv och spira. Slottets förnämsta rum, Kronsalen, ligger i denna länga. Den västra längan har varit köksflygel. Den norra längan har varit tjänstefolksflygel och är försedd med porttorn över den välvda infarten till borggården. Vid restaurering 1886 under ledning av stadsarkitekten Sven Gratz försågs slottet med ornerade gavelrösten och en i korsvirke byggd vindskupa mot gården.
Halmstads slott används idag som länsresidens.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X