Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Lindesberg kn, SIGGEBOHYTTAN 2:2 SIGGEBOHYTTAN

 Anlaggning - Historik

Historik
Siggebohyttans bergsmansgård började uppföras på 1780-talet av den förmögne bergsmannen Anders Olsson. Omkring år 1800 stod manbyggnaden färdig, en lång timrad och rödpanelad tvåvåningsbyggnad under torvtak och med en svalgång längs hela övervåningen. Sonen Anders Andersson försökte ge inredningen en herrgårdsprägel och lät också anlägga en park på huvudbyggnadens baksida. Siggebohyttan förvärvades 1910 av Örebro läns hembygdsförening. Till anläggningen hör en loftbod, en bagar- och drängstuga, ett stall och en smedja.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3