Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Helsingborg kn, GAMLA STADEN 8:2 M.FL. HENCKELSKA GÅRDEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Henckelska gården anlades på 1680-talet som en handelsgård i korsvirke av borgmästaren Herman Schlyter. Från anläggningstiden kvarstår huvudbyggnaden i hörnet Norra Storgatan - Springpostgränden. Gården präglas dock av en ombyggnad, företagen på 1760-talet av dåvarande ägaren F. W. Köster. Huvudbyggnaden fick den panelbeklädnad som ännu är synlig på gaveln mot gränden. Längan uppåt gränden och en länga inne på gården tillkom, liksom den lilla trädgårdsanläggningen omedelbart öster om byggnaderna. En ombyggnad av huvudbyggnadens fasad åt Norra Storgatan skedde på 1920-talet. En liten paviljongsbyggnad i trädgården flyttades till gården vid mitten av 1800-talet från en strandtomt på annat håll i staden.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3