Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Örebro kn, RÅDHUSET 2 FD RIKSBANKSHUSET I ÖREBRO

 Anlaggning - Historik

Historik
Örebro fick sitt riksbankskontor 1899, förlagt centralt i staden, i närheten av slottet och i samma kvarter som rådhuset. Arkitekten bakom huset var Aron Johansson, specialiserad på bankbyggande. Han står även bakom t.ex. Riksbankens f.d. huvudkontor och Riksdagshuset på Helgeandsholmen.
Byggnaden är uppförd i två våningar samt källare och vind, med en exteriör utformning i elegant nybarockstil, med bl.a. pilasterindelad fasad, utsmyckad med kartuscher och festonger. Utöver själva banklokalen innehöll byggnaden också en bostad för bankdirektören som omfattade hela andra våningen. Huset behöll sin ursprungliga funktion till hösten 1987 då Riksbanken flyttade till nya lokaler. Exteriört är byggnaden välbevarad med i det närmaste oförändrade fasader och ursprunglig färgsättning.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Örebro län, 2003-12-05, Dnr 432-02455-1989