Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Åstorp kn, TOMMARP 1:1 TOMMARPS KUNGSGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Redan under 1200-talets mitt var Tommarp sätesgård, då i dansk ägo. Genom freden 1660 kom kungsgården till den svenska kronan. Efter 1679 blev Tommarp militärt boställe. Sedan 1901 utarrenderas egendomen. Kungsgården utgörs av en fyrlängad anläggning i två våningar, sammanbyggd kring en borggård. Den norra längan uppfördes antagligen under 1400-talets mitt. Rester av dessa ursprungliga gavlar finns bevarade i vindsvåningen. Under 1500-talets slut tillbyggdes i söder och väster två längor. Den fjärde längan i öster uppfördes under 1600-talets början då också ett senare rivet torn byggdes. Slottsanläggningen omgavs av vattengravar och var försedd med bastioner. På andra sidan vattengraven i söder fanns en trelängad ladugård med försvarsanordningar. Norr och söder om slottsanläggningen fanns lustträdgårdar. Byggnaderna fick sitt nuvarande utseende vid ombyggnader på 1860-talet.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X