Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sjöbo kn, SÖVDEBORG 1:1 M.FL. SÖVDEBORGS SLOTT

 Anlaggning - Historik

Historik
Den nuvarande slottsanläggningen av tegel uppfördes av Frederik Lange och hans hustru Dorte Lindenov 1597, med huvudlänga i öster, ett hörntorn med spira och flygel i söder. Små fönster och skyttegluggar liksom den omgivande breda vallgraven visar att försvarsaspekten spelade viss roll vid bygget. På 1640-talet tillfogades en länga i norr. Åren 1842-44 gjordes en genomgripande restaurering av slottsbyggnaderna under C. G. Brunius ledning. Samtliga längor erhöll då rundbågfris och större fönster togs upp. Huvudlängan erhöll en mittrisalit i gotisk stil och tornet försågs med krenelering. Den tegelmurade stallängan med porttorn öster om slottet har ingått i en ursprungligen U-formad ladugård som byggdes 1656. Smedjan samt smed- och trädgårdsmästarbostäderna är uppförda av tegel och korsvirke under 1800-talets senare del.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2