Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Landskrona kn, CITADELLSTADEN 2:1 M.FL. LANDSKRONA CITADELL

 Anlaggning - Historik

Historik
Christian III beslöt 1549 att anlägga en fästning i Landskrona. Den uppfördes under drygt 10 års tid som en kvadratisk borg med fyra torn och omgivande vattengrav. Sedan Landskrona blivit svenskt förstärktes fästningen mycket kraftigt och 1667-75 anlades det yttre försvarssystemet med de stora bastionerade jordvallarna. Utanför slottsmurarna och inre vallgraven, men innanför vallarna, byggdes under första hälften av 1700-talet ett antal ännu bevarade byggnader såsom Officersflygeln och det intilliggande Tyghuset, Fortifikationshuset och Artilleribaracken, som också kallas "Gula Kasernen". Även Kronobageriet uppfördes vid denna tid, men har senare helt om- eller nybyggts till bostadshus. Landskrona citadell användes som fästningsfängelse från 1700-talets början. Sedan citadellet utdömts som landsfästning 1822 fungerade det enbart som fängelse fram till 1940. Sedan dess har det tillfälligt använts som militärförläggning och flyktingläger, men i huvudsak stått tomt. Av den äldsta slottsanläggningen är själva huvudbyggnaden och hörntornen bevarade. Övrig bebyggelse inom den ursprungliga borgen har växlat mycket under årens lopp. Omfattande restaureringsarbeten utfördes 1971-75 under ledning av S. Silow.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X