Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Landskrona kn, URANIENBORG 1:1 URANIENBORG

 Anlaggning - Historik

Historik
Kungsgården på Ven utgör huvuddelen av Tycho Brahes forna egendom, som han erhöll i förläning av kung Fredrik II för att anlägga ett observatorium för sina astronomiska studier. Huvudbyggnaden ligger i omedelbar anslutning till platsen för Uranienborgs slott samt observatoriet Stjärneborg och delar av ekonomibyggnaderna som kan härröra från Brahes tid. Huvudbyggnaden av tegel i en våning med inredd vindsvåning under rödmålat plåttak med valmade gavelspetsar, uppfördes år 1900. Uthus och bostadslänga bestående av två stenbyggnader som sammanbyggts med en tegeldel, där de äldsta delarna möjligen kan härröra från 1500-talet. De sammanbyggdes troligen 1863 och återuppfördes efter en brand 1917. Uthuslänga - ladugård m.m. - av sten och tegel under tegeltak ombyggdes 1856 samt efter brand 1917. De äldsta delarna kan möjligen härröra från 1500-talet.

KÄLLA: Angående förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet 1992-10-16.