Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, LEJONET 5 SAGERSKA HUSET

 Anlaggning - Historik

Historik
Sagerska huset vid Strömgatan har erhållit sitt nuvarande utseende i franskinspirerad renässansstil åren kring sekelskiftet 1900 genom om- och tillbyggnader av ett tvåvånings bostadshus från 1700-talet. Våningen en trappa upp ombyggdes och nyinreddes 1881-84 medan representationsvåningen två trappor upp samt vindsvåningen uppfördes 1893-94 men inreddes först 1899-1901. Ritningarna gjordes av den franske arkitekten J R P Lintoux i samarbete med den arkitekturhistoriskt intresserade byggherren själv, kammarherre Robert Sager. Även arkitekten Gustaf Lindgren var engagerad i byggnadsarbetena. Bottenvåningen rymde tjänstebostäder, kök och stall. Våningen en trappa var den privata bostadsvåningen, våning två trappor var representationsvåning och i vindsvåningen inrymdes tjänarrum och gästrum. Sagerska huset nyttjades som privatbostad fram till grevinnan Vera Sagers död 1988. Det inköptes 1989 av svenska staten som statsministerbostad.
Sagerska huset var det sista bebodda privatpalatset i Stockholms innerstad och har i mycket stor utsträckning bevarat sin arkitektoniska utformning och sin inredning av hög klass från ombyggnadstiden på 1880- och -90-talen. Exteriören präglas av fransk renässans med höga mansardtak och fönster med rik järnsmidesdekor. Den praktfulla interiören på våning två trappor samt trapphuset är inredda i fransk 1700-talsstil med rik stuckdekor och genomarbetade detaljer.

Förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet 1991