Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, KATTHAVET 5 SYNAGOGAN

 Anlaggning - Historik

Historik
Den exotiska, till sin arkitektur orientaliskt påverkade synagogan utgör ett märkligt inslag i den stockholmska stadsbilden och är ett av arkitekten F W Scholanders senare och bästa arbeten. I den sällsynt fint proportionerade byggnaden paras stor stilkänsla med personlig romantiskt färgad fantasi. Hantverket är av hög klass, inte minst gäller detta interiören med dess detaljrikedom och rika färgspel. Helgedomen är uppförd i enlighet med den reformanda som förespråkade en ny gudstjänstordning och ett nytt synsätt på synagogornas inredning. Synagogan kan även sägas stå som ett monument över judarnas emancipation i Sverige, ty samtidigt med invigningen 1870 tillerkände riksdagen judarna fulla medborgerliga rättigheter.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1991-09-30, Dnr 11.392-4-84