Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, GRIMSTA 1:5 KVARNVIKENS KVARN

 Anlaggning - Historik

Historik
Kvarnvikens vattenkvarn har traditioner från 1690-talet och drivs med vatten från Råcksta träsk. Den nuvarande kvarnanläggningen uppfördes av fabrikör Knut Ljunglöf, ägare till Blackebergs gård, i ekonomiskt vinstdrivande syfte att på ett storskaligt sätt förse huvudstadens hushåll med mjöl. Detta behov hade accentuerats sedan A U Svanberg & Co:s berömda Eldkvarn på Kungsholmen hade brunnit ner hösten 1878. Kvarnvikens kvarn stod färdigbyggd 1883 och var i kontinuerlig drift fram till 1950.
Den tekniska förmalningsutrustningen var mycket avancerad för sin tid och drivs med en vattenturbin tillverkad av James Leffel, Springfield Ohio, U S A. Av dessa en gång världsberömda turbiner finns numera endast fyra bevarade i drift, tre i U S A och en i Kvarnviken.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Stockholms län, 2000-05-03, Dnr 2031-99-27929