Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, BACCHUS 6 KV BACCHUS 6

 Anlaggning - Historik

Historik
Magasinet vid Skottgränd är en putsad och gulfärgad stenbyggnad, uppförd i fyra våningar med vind under svartmålat plåttak. Vinden har hissbom och varje våning ett lastintag. Sockel och snickerier är svartmålade. Vid sidan av magasinsbottnarna finns ett murat trapphus med trätrappa; bakom detta är gården överbyggd med ett tunnvälvt rum. Magasinsbottnarna är numera inredda till bostäder. Magasinsbyggnaden uppfördes 1818 men ger i sin traditionsbundna utformning ett betydligt mer ålderdomligt intryck. Av de i äldre tid talrika magasinen vid gränderna bakom Skeppsbrons handelshus har idag endast fyra bevarat sin ursprungliga utformning.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2