Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, PROSERPINA 4 NORRA BANCOHUSET

 Anlaggning - Historik

Historik
Den största tomten i kvarteret är nr 3 i söder. Tomten inköptes 1772 av riksbanken, som lät riva krogen Tre Kronor och uppföra ett nytt hus för sitt ökande lokalbehov. Arkitekt var troligen C J Cronstedt.
I början av 1800-talet förvärvade riksbanken hela kvarteret och det "lilla Bancohuset" om- och tillbyggdes till ett sammanhängande komplex efter ritningar av C C Gjörwell.
Skeppsbrofasadens nuvarande ornering utfördes på 1850-talet efter ritningar av J F Åbom.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X