Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, NÄCKEBRO 3 PALMESKA HUSET

 Anlaggning - Historik

Historik
Huset uppfördes för bankdirektör J H Palme 1884-86, efter fasadritningar av Helgo Zettervall och planritningar av Axel Kumlien och Ludvig Peterson. Med undantag för den ursprungliga lanterninvåningen är exteriören oförändrad. Interiören, som ursprungligen inrymde bostadslägenheter i de övre våningarna och butiker och banklokaler i bottenvåningen och första våningen, har ombyggts flera gånger. Fasaderna i måttfull nyrenässans är utförd av formgjutna fasadklinker i rött och grått med detaljer av granit, betong och gjutjärn.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3