Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Örebro kn, VATTENTORNET 1 VATTENTORNET SVAMPEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Vattentornet Svampen projekterades och byggdes mellan åren 1954 och 1958, invigning skedde den 13 maj 1958. Arkitekter var Sune Lindström och Poul Kyhl vid AB Vattenbyggnadsbyrån (VBB), Stockholm. Svampen har blivit en prototyp för många efterföljande, VBB har uppfört liknande torn på flera håll i världen, de mest kända finns i Kuwait och Saudiarabien.
Svampen i Örebro står som en symbol för staden Örebro samt för den dynamiska perioden efter andra världskriget, den tid då Sverige intog en internationell tätposition inom arkitektur, formgivning och samhällsbyggande. Under denna period manifesterar sig Örebro starkt inom dessa områden. Rosta och Baronbackarna blev snabbt milstolpar inom svenskt bostadsbyggande, och de kom också att väcka internationellt intresse. Medborgarhuset på Söder och vattentornet Svampen räknas idag till de främsta exemplen på svensk modernistisk arkitektur och har väckt internationell uppmärksamhet.
Svampen är såväl konstruktivt som estetiskt ett kvalificerat exempel på sin tids experimenterande inom form och konstruktion. Den är en konstruktivt mycket avancerad byggnad som uppfördes med en för sin tid unik betonggjutningsteknik. Dess kraftfulla och samtidigt spänstigt livfulla former speglar det nära sambandet mellan form och konstruktion, där den nya tekniken varit förutsättning för formen. Formuttrycket förstärks mycket effektfullt av fasadytans två gråskalor i vertikala reliefer.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Örebro län, 2005-02-17, Dnr 432-00952-2001