Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, BURMANSTORP 1 M.FL. TELIA (VITSANDSGATAN)

 Anlaggning - Historik

Historik
"Telelaboratorium Farsta" uppfördes under senare delen av 1950-talet och förra hälften på 1960-talet. Anläggningen utgjorde ena halvan av Televerkets Farstakomplex som ersatte huvudkontoret i innerstaden. Ledningsfunktionerna kom att placeras i den något senare delen på Mårbackagatan, inom stadsdelen Larsboda. Här på Vitsands- och Färnebogatorna bedrevs bland annat forskning- och utvecklingsarbete och omfattande tester inom telefoni. 1962 flyttade radiolaboratoriet hit från Malmskillnadsgatan och fram till 1975 då verksamheten flyttade till Mårbackagatan pågick ett omfattande och mångsidigt arbete med forskning och övervakning samt tillståndsgivning av radiosändningar.