Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Karlstad kn, FALKEN 7 GAMLA GYMNASIET (GAMLA LÄROVERKSHUSET)

 Anlaggning - Historik

Historik
Byggnaden uppfördes 1752-59 efter ritningar av Carl Hårleman och C J Cronstedt.
Förutom undervisningssalen rymde huset också stiftsbibliotek och skolans kultur- och naturhistoriska samlingar.
Det åttakantiga tornet avsågs till astronomiskt observatorium.
Då ett nytt läroverk byggts 1870 flyttades all undervisning dit. Museisamlingarna flyttades till Värmlands museum 1929. Sedan biblioteket nu flyttats ut disponeras byggnaden helt av domkapitlet och stiftsnämnden.

KÄLLOR: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X
Regeringsbeslut nr 35, 1993-03-11