Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Nora kn, MARS 13 FD SPRUTHUSET

 Anlaggning - Historik

Historik
Nora hör, tillsammans med Eksjö och Hjo, till Sveriges bäst bevarade äldre trästäder, med bebyggelse från 1700- och 1800-talen.
Nora är centralt beläget i Bergslagen, präglat av månghundraårig gruvdrift och järnhantering. Bergsbruket i Noraskogs bergslag har rötter i 1100- och 1200-talen och Nora utvecklades tidigt till handelsplats. Under 1600-talets stormaktstid fick handeln med järn från Bergslagen stor betydelse för landets ekonomi. Kyrkbyn i Nora fick stadsrättigheter 1643. Året därpå fick staden dess första stadsplan, utformad i barockens karaktäristiska rutnätform.
En stadsbrand 1731 ödelade praktiskt taget hela staden. Innevånarna började återuppbyggnaden omedelbart och en ny stadsplan som anpassades till den bebyggelse som hunnit växa fram fastställdes 1733. Gårdarna och byggnaderna från denna tid utgör fortfarande kärnan i Noras äldre bebyggelse.
F.d. Spruthuset uppfördes 1869, i tegel med vitputsade fasader i klassicerande stil. Genom den strategiska placeringen i stadskärnan och dess utformning är den en av stadens karaktärsbyggnader. Byggnaden är belägen i ett kvarter som karaktäriseras av välbevarade stadsgårdar med rötter i Noras äldsta dokumenterade byggnadshistoria. Med den bevarade ursprungligheten är byggnaden ett värdefullt dokument över sin tids brandförsvar i en svensk småstad.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Örebro län, 2003-09-29, Dnr 432-11367-2003