Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, NEPTUNUS STÖRRE 14 KV NEPTUNUS 14

 Anlaggning - Historik

Historik
Det långsmala kvarteret i Gamla stans utkant sträcker sig utmed Västerlånggatan från Mynttorget till Storkyrkobrinken och består av 10 olika fastigheter. Huvuddelen av husen i kvarteret är uppförda under 1600-talet och har medeltida rester i källarvalv och grundmurar. Redan under sen medeltid fanns här verksamheter som smedjor, skrädderi, skomakeri och sämskmakeri. Från slutet av 1600-talet och under 1700-talet ägdes husen mestadels av handelsmän som hade sin bostad i de övre våningarna och bedrev handel i bodarna utmed gatan. Mantalslängder och brandförsäkringsprotokoll berättar att guldsmeder, perukmakare och sockerbagare var verksamma här. Det hus som främst utmärker sig i kvarteret vid sidan av Oxenstiernska palatset, är den palatsliknande byggnad som vänder sin strama fasad mot Mynttorget, 'Skandiahuset'.

KÄLLA: Millhagen, Rebecka. Riksdagens hus. Två kvarter i Gamla Stan. Byggförlaget Stockholm. (Trelleborg : Skogs tr.)1996

Huset på tomt nr 4 (Västerlånggatan 7, Prästgatan 6) byggdes i mitten av 1700-talet och ombyggdes 1888 då det införlivades med försäkrings AB Skandias nybygge på tomten nr 10. Fasaderna mot Prästgatan har bevarat sitt 1700-talsutseende.
Huset på tomt nr 5 (Västerlånggatan 9, Prästgatan 8) bestod under 1600-talet av två hus, som sammanbyggdes och fick sitt nuvarande utseende 1754. huset försågs vid ombyggnaden med en påkostad inredning
Huset på tomt nr 6 (Västerlånggatan 11, Prästgatan 10) har också murarna bevarade från 1600-talet och fick sitt utseende vid en ombyggnad i början av 1700-talet.
Huset på tomt nr 7 (Västerlånggatan 13, Prästgatan 12) uppfördes under 1600-talet. I fasaden mot Västerlånggatan insattes under 1800-talet byster av Viktor Emanuel, Garibaldi och Cavour ovanför fönstret i första våningen.
Huset på tomt nr 8 (Västerlånggatan 15, Prästgatan 14) består av två hus, som sammanslogs till sitt nuvarande utseende 1667. Den röda sandstensportalen är ursprunglig.
Huset på tomt nr 9 (Västerlånggatan 17, Prästgatan 16) byggdes förmodligen om till sitt nuvarande utseende i samband med Storkyrkobrinkens reglering 1650.
Skandiahuset på tomt nr 10 (Mynttorget 1) är ett ovanligt fint exempel på den palatsarkitektur som 1800-talets framväxande kapitalinstitutioner lät uppföra i representativa lägen. Byggnaden uppfördes för försäkrings AB Skandia 1886-89 efter ritningar av M Isæus.
Huset påbyggdes 1928 efter ritningar av Ivar Tengbom. Det inköptes 1966 av staten tillsammans med de övriga fastigheterna längs Västerlånggatan. Interiörerna lades samman och byggdes om för utbildningsdepartementet efter ritningar av Uhlin & Malms arkitektkontor.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Stockholm 1976