Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Årjäng kn, ÖSTERVALLSKOGS-BÖN 1:106 ÖSTERVALLSKOGS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - ÖSTERVALLSKOG

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 735, år 1900: 1194, år 1995: 482

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger i gränsområdet mot Norge. Kyrkplatsen är belägen i skogsbygd på en höjd ovanför Kyrkviken i sjön Östen. Den nuvarande kyrkan, återuppförd efter branden 1983, har föregåtts av flera äldre träkyrkor.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Troligen en medeltida träkyrka. På 1630-talet omnämns en träkyrka som då var ”nedrotten”. Från denna härrör troligen en ännu bevarad medeltida dopfunt av sten.

II: Träkyrka, uppförd 1639. Flyttades 1821 "längre åt söder". Enligt ett försök till rekonstruktion från 1950-talet bestod den gamla kyrkan av ett långhus, till synes utan särskilt kor och rakt avslutat, eventuellt med en låg sakristia i öster. I väster fanns ett torn med låg spira. Långhustaket var sadelformat och belagt med tjärstrukna bräder. Fasaden var brädslagen och rödmålad. Invändigt var kyrkan välvd och väggarna brädfodrade.
Byggnaden revs 1868.

III: Åren 1862-68 byggdes, efter ritningar av Johan Hawerman, en stor träkyrka med västtorn, rektangulärt långhus med ett lägre och kortare tvärskepp samt smalare kor i öster. Byggmästare var A. Nygren från Köla. Ytterväggarna täcktes av brädpanel och var dekorerade med lisener i byggnadens hörn. Långhusets och tvärskeppets gavlar kröntes av klassiserande frontoner. Det kraftiga tornet, krönt av en sluten lanternin i två våningar med mellanliggande takfall, avslutades med en låg spira, snarlik den som enligt rekonstruktionen fanns på gamla kyrkan. Längs hela kyrkorummet löpte läktare med ljusintag från stora rektangulära fönster. Kyrkorummet täcktes av ett platt brädtak. Från läktaren i öster sköt predikstolen ut snett ovanför altaret. Kyrkan brann ned till grunden 1983.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - IV: Den nuvarande kyrkan uppfördes 1984-85 efter ritningar av Janne Feldt. I ett brett mellanparti finns församlingssal, pastorsexpedition, kök och andra utrymmen för församlingen. I den smalare byggnadskroppen längst i öster återfinns själva kyrksalen.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Mellanpartiet är relativt lågt och täckt av valmat tak i två fall. Den smalare östra byggnadskroppen är högre och har ett tak med dubbla takfall åtskiljda av ett fönsterförsett vertikalt mellanparti, d.v.s. närmast ett säteritak. Liksom den förra kyrkobyggnaden är den försedd med vitmålad brädpanel och västtorn med kort spira. Ingångarna är belägna i glasade väggpartier i söder och norr, liksom i tornets bottenvåning i väster.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1994 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2005.