Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skellefteå kn, SÖRBÖLE 2:5 ANDERSTORPSKYRKAN

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Anderstorps församlingshem, uppfört 1976, byggdes om och invigdes som kyrka 1984.
Anderstorpskyrkan, som är uppförd i tegel, är asymmetrisk både till plan och fasader. Kyrkorummet utgör den högsta delen. Tegelfasaderna är vitslammade och taken är täckta med svart plåt. Långhuset har två olika takfall, varav det norra har en högre taknock. En genombruten klockstapel i samma stil hör till anläggningen.
Kyrkorummet har vitputsade väggar, högt träpanelat tak och golv av keramiska plattor. Bänkarna är asymmetriskt placerade i rummet. Stora rektangulära fönster släpper in ljuset från norr. Altarväggen belyses av en glasad södervägg.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998.