Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sundsvall kn, GRANLO 4:8 GRANLO KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Granlo kyrka är placerad med utblick mot gravområdet.
Byggnaden är uppförd av rött tegel. Anläggningens utrymmen grupperar sig kring en gård, där själva kyrkan markeras genom sin höjd och sitt lertegelklädda tälttak. Övriga delar täcks flackare valmtak. Klockstapeln kröns av ett litet tegelbelagt tälttak.
Kyrkoanläggningen har fått en öppen och flexibel planlösning. Genom ett inre kyrktorg och en ljusgård skapas mötesplatser för besökare. Kyrkorummet har vitputsade väggar och vitlaserat träpaneltak, uppburet av limträbalkar i en korsform. Horisontella fönsterband längs takfoten och smala vertikala öppningar släpper in dagsljuset. Genom vikväggar kan rummet förstoras, lösa stolar ger ytterligare förändringsmöjligheter. Golvet är lagt av keramiska plattor.
Altar textilen är av Anna-Lisa Odelquist-Kruse.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998.