Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, KÄLLAN 8 MONTÉNSKA HUSET

 Anlaggning - Historik

Historik
Kommentarer på ovanstående text från privat uppgiftslämnare 2016 09 02:

• Byggherre var Firma Lars Montén

• Ägare till firman var arvingarna Carl Bergstedt, Eric Bergstedt samt Carl Rosengrén, vilka var
ättlingar till grosshandlare Lars Monténs (1785-1872) syskon. Montén köpte Källan 8 (då Vattumannen 2) 1859.

• Montén såpfabrik låg på grannfastigheten söder om Källan 8, Wollmar Yxkullsgatan 4, sedan 1827, där arvingarna startade tvåltillverkning i samma fabrik 1875.

• När arvingarna byggde det nya huset 1887-1889. byggdes även ett gårdshus och en stor källare vilka
användes för förpackning av såpa och tvål och som låg i direkt anslutning till fabriken på grannfastigheten,.

• Monogrammet "LM 1823-1889" omgivet av figurerna Merkurius och Industria kröner fasaden
och anspelar på tiden den av Lars Montén startade verksamheten varat när huset stod klart.