Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Torsby kn, LÅNGSJÖHÖJDEN 1:8 LEKVATTNETS SN, KÄLLARTORPET

 Anlaggning - Historik

Historik
BESKRIVNING AV NÄRMILJÖN: Gård mitt i hemmanet med utsikt österut. Månghussystem. Boningshuset nås via infart från öster och ligger med framsida mot söder.

ANTECKNINGAR OCH NOTERINGAR: 1932: Ladugård, loge och lada nya. Gamla byggnader: bostadshus 8,7x7,7x6,2 m 1 vån 3 rum i timmer med spåntak, stall, vedbod, lada 9,8x6x4,3 m.
Byggnadsinventering 1999: Har funnits gammalt stall och ett finntorp, som är borta nu. Bastu fanns där garaget står nu. Några stenar kvar på platsen.

KÄLLOR:
Anders Mattsson: Långsjöhöjden
Anders Mattsson: Övre Fryksdalen
Värmlands Brandstodsbolag
Lekvattnets församlings husförhörslängder
Fryksände församlings husförhörslängder
Solör Slektshistorielag: Finneslekter IV

TIDIGARE INVENTERING: -

FINSKA BYGGNADER PÅ GÅRDEN: Bastu , intakt : Bastu , lämning :