Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Torsby kn, LÅNGSJÖHÖJDEN 1:8 LEKVATTNETS SN, KÄLLARTORPET

 Anlaggning - Historik

Historik
Torpets namn kommer av Källar Andersson Kokkoinen som bodde här under 1850-talet. Torpet var dock bebott redan under 1770-talet. Det var beläget på den s k Kyrkskogen och ägdes av Fryksände kyrka. Först 1933 fick den dåvarande torparen Einar Johannesson Kauppinen friköpa torpet. Marken som ställdes i ordning och sedan brukades omfattade sju tunnland. Efter avslutade markarbeten tilldelades han för berömlig nyodlargärning Hushållningssällskapets diplom jämte ett dussin kaffeskedar. Einar Johannesson var aktiv som president i Republiken Käckåsen.

Nuvarande ägare Annika Johannessons farfars far byggde det tidigare stället på Källartorpet, men släkten har bott på Långsjöhöjden sedan 1700-talet. Det tidigare boningshuset var en timmerbyggnad med spåntak som hade tre rum.

Betesdjur fanns på gården sommartid fram till 2002. Sedan 2005 har man häst.