Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Orsa kn, TINGSHUSET 1 TINGSHUSET ORSA

 Anlaggning - Historik

Historik
TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Kring sekelskiftet 1800 uppfördes ett tingshus i Orsa kyrkby för tingslaget med samma namn. Huset låg i vägkorsningen invid kyrkan. Det är okänt exakt när byggnaden invigdes, men troligen var det i samband med tingslagsförändringar som kom till stånd 1805.

I juli 1901 bröt elden lös i kyrkbyn och stora delar av bebyggelsen i kyrkbyn eldhärjades. Enligt Orsa kommuns hemsida, under länken Historik, förstörde branden också det ”tämligen nyuppförda tingshuset”, vilket antyder att det tidiga 1800-talshuset skall ha ersatts av ett annat hus under seklets gång. Vidare står att det samhället när det återuppbyggdes flyttades närmre järnvägen som kommit till byn 1894, vilket innebar att den nya centralgatan blev Järnvägsgatan. "Orsa kyrkby är därför inte någon klassisk dalaby till strukturen utan har mer gemensamt med andra järnvägsknutar i landet.” (www.orsa.se, se under länken Historik). Ritningar till ett nytt tingshus togs fram 1902 och invigningen gick av stapeln 1904.

Observera att tingshuset inte inventerades grundligt i samband med Domstolsverkets dokumentationsgrupps besök 1996 och följande beskrivning bör kompletteras.

Det monumentala tingshuset, som också uppfördes som kommunhus, ligger granne med Orsa kyrka, omkring 500 meter väster om järnvägsstationen. Huset är uppfört i två höga våningar med fasader av rött tegel på en kraftig naturstenssockel. Som nybyggt torde tingshuset ha framstått som gigantiskt i förhållande till omkringliggande bebyggelse. Det höga, valmade sadeltaket är klätt med falsad plåt och mitt över byggnaden reser sig en väldig takryttare i form av ett kopparklätt torn med spira. Mittpartiet mot öster markeras ytterligare av en svagt framspringande risalit med en hög, spetsig fronton som kröns av en praktfull urna. Huvudentrén är förlagd till denna mittrisalit och framhävs av en en vacker portal med vågskålar utmejslade i stenen, och en paradbalkong som skjuter ut från andra våning. Den något indragna entrén nås via en fritrappa av sten.

I den ursprungliga tingssalen sitter rätten på ett podium med stora rundbågiga fönster i ryggen. Möbleringen är modern men delar av den fasta inredningen finns kvar.

Enligt Arkitekturmuseets arkiv (http://www.arkitekturmuseet.se/arkiv/databas/) ritades byggnaden av Stockholmsarkitekten Rudolf Arborelius. Han stod också bakom kyrkoherdebostaden i Orsa (1902), ett bostads- och affärshus, (kv Hästen 1902-1903) och den gamla brandstationen (1907).

För ytterligare information om domsagans historik, se under Dokument.

KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1999-04-29, SFS 1970:501.