Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ovanåker kn, OVANÅKERS PRÄSTBORD 2:1 OVANÅKERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3998-19.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
OVANÅKERS KYRKA (akt.)
Gävleborg
Ovanåker

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

OVANÅKERS PRÄSTBORD 2:1

Historik

Text saknas för närvarande

År 1744-1753 uppfördes Ovanåkers kyrka av, en idag okänd arkitekt. Kyrkan uppfördes av sten med en rektangulär planform. Sakristian var förlagd till den norra långsidan och vapenhuset på den södra. I samband med en större renovering år 1801-1802 under ledning av arkitekt FAU Cronstedt, revs både det äldre vapenhuset och den gamla sakristian. En ny sakristia uppfördes i öster med valmat tak. Under samma renovering togs en port upp mot norr och på så vis fick man en naturlig entré mot landsvägen. Fasaden präglas av den nyklassicistiska stilen med rundbågiga fönsteröppningar, rytmiska lisener och profilerad takfot. Portalerna markeras ...

Läs mer i eget fönster
År 1622 - 1622 Nyanläggning
Ovanåkers kapell står klart. Kapellet uppförs i trä några meter söder om platsen för den nuvarande kyrkan.
År 1639 - 1639 Ändring
Kapellet blir sockenkyrka.
År 1740 - 1749 Nybyggnad
Församlingen beslutar att uppföra en ny kyrka.
År 1744 - 1744 Utvidgning - Begravningsplats
Ovanåkers nya kyrka börjar byggas. Första kända utvidgningen av kyrkogården.
År 1764 - 1765 Nybyggnad
Klockstapeln uppförs av Olof Olsson från Undersvik. Stapeln ersatte en äldre vars datum är obekant.
År 1801 - 1802 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas och förses med nya, torvbetäckta bogårdsmurar.
År 1931 - 1932 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas.
År 1934 - 1934 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogårdsutvidgning mot öster.
År 1953 - 1955 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården efter förslag av arkitekt Eric Wilen från firman Kyrkogårdstjänst. Utvidgning öster om den gamla kyrkogården med ca 6.600 kvm.

Erik E Wilén (Arkitekt)

År 1971 - 1972 Nybyggnad
Pilgrimens kapell uppförs efter ritningar av arkitekt Johan Thomé. Utvidgning av kyrkogården efter förslag från Thomé.

Johan Thomé (Arkitekt)

År 1983 - 1983 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas.
År 1989 - 1989 Nyanläggning - Minneslund
En minneslund anläggs på kyrkogården.
År 1990 - 1999 Nybyggnad
Stigportar, ritade av K-Konsult uppförs på kyrkogården. Stigporten består av fyra gjutna pelare som sammanbinds av med låga sidomurar.