Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, GÖKHEM 16:1 GÖKHEMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

gökhems kyrka no negnr 01-287-33a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GÖKHEMS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

GÖKHEM 16:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - GÖKHEM

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 690, 1900: 1051, 1995: 656

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan är belägen i dälden mot en bäck i utkant av bybebyggelse och tillsammans med prästgård, skolhus, f.d. fattigstuga - nu hembygdsgård samt ålderdomshem.
Komministergården i Skår uppfördes vid 1800-talets mitt. På krönet 150 m öster om kyrkan finns ruinen av ännu en liten romansk kyrka, "Överkyrkan" (GÖKHEM, ÖVERKYRKE KYRKORUIN). Gökhems socken ligger väster om Falköping.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av rektangulärt långhus med...

Läs mer i eget fönster