Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Motala kn, EKEBY 5:1 EKEBYBORNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND910805/007

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
EKEBYBORNA KYRKA (akt.), EKEBYBORNA KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Motala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

EKEBY 5:1

Historik

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets webbsida.
Det kan antas att kyrkogården gradvis växt fram kring den medeltida kyrkan på vanligt
vis. Det är inte känt hur stor kyrkogården ursprungligen varit men kyrkans assymetriska
läge på kyrkogården gör att man bör misstänka att den också ursprungligen sträckt sig
långt längre mot öster. Troligen har vägen ned till Ekebyborna gamla prästgård passerat
genom kyrkogården.
Av medeltida begravningar finns inte mycket...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - EKEBYBORNA

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 637, 1900: 910, 1995: 556

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger en knapp mil öster om Motala högt i landskapet på en ås med vida utblickar ut över det fornlämningsrika landskapet söder om sjön Boren. Det kraftfullt byggda tornet är också väl synligt i landskapet. Kyrkan ligger vid ett vägskäl omgiven av agrar bebyggelse, två f.d. skolor varav en från början av 1800-talet, som nu är församlingshem (Birgittagården). Den gamla prästgården, Nässja, utgör en intressant kulturmiljö ute på en halvö i Boren intill Prästgårdsviken ...

Läs mer i eget fönster