Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kramfors kn, YTTERLÄNNÄS PRÄSTBORD 1:3 YTTERLÄNNÄS GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

VyfrSÖ.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
YTTERLÄNNÄS GAMLA KYRKA (akt.), YTTERLÄNNÄS GAMLA KYRKA OCH GRAVKAPELL (akt.)
Västernorrland
Kramfors

Religionsutövning - Gravkapell

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

YTTERLÄNNÄS PRÄSTBORD 1:3

Historik

FÖRSAMLING 1995 - YTTERLÄNNÄS

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1077, år 1900: 6000, år 1995: 4488

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken, omnämnd 1314 (DS 1946).

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger i nedre Ådalens gamla odlingsbygd på Ångermanälvens västra sida. Den befintliga kyrkan (se II: YTTERLÄNNÄS KYRKA) ligger för sig i utkanten av det odlade området i en flack sluttning ca 400 m norr om Bollstafjärden i Ångermanälven. Samhället Bollstabruk ligger på motsatta sidan av älven. En dryg km öster om den nya kyrkan ligger Ytterlännäs medeltidskyrka. Enligt traditionen är den gamla kyrkan byggd av sex namngivna bönder. Den ligger avski...

Läs mer i eget fönster

En dryg km öster om den nya kyrkan ligger Ytterlännäs medeltidskyrka. Den ligger avskilt i gränszonen mellan skog och åkermark, centralt i odlingsbygden i ett höjdläge på den landtunga som skjuter ut i Ångermanälven vid Nyland. En vik av älven gick i äldre tider upp mot kyrkan, som idag saknar anknytning till någon vattenled. Väg 333 passerar längre söderut förbi kyrkotomten.

Medeltida salkyrka med sakristia i norr och vapenhus i söder. Kyrkan, som varit invigd åt Sankt Göran, hade ursprungligen ett smalare rakslutet kor, vars östmur ingår i den nuvarande korväggen. Kyrkan är uppförd i skalmurad gråsten, som utvändigt slätputsat...

Läs mer i eget fönster