Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sundsvall kn, LIDENS-BYN 1:46 LIDENS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4158-7.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LIDENS KYRKA (akt.)
Västernorrland
Sundsvall

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LIDENS-BYN 1:46

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Ritningar till Lidens kyrka upprättades av arkitekt Johan Erik Söderlund 1854, vilka dock inte fullföljdes i sin helhet. Byggmästare var Johan Nordell då kyrkan uppfördes åren 1856-58. Invigningen skedde 25 augusti 1861 av biskop Israel Bergman. Den medeltida kyrkan som ligger nere vid Indalsälven skonades på grund av det långa avståndet till platsen för den nya kyrkan.

PLAN OCH MATERIAL - Ett stort rektangulärt kyrkorum med smalare polygonalt kor i öster och torn i väster. Sakristian inrymt i ett av smårummen som flankerar korets förlängning i kyrkorummet. Ingångar genom tornportal och mit...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - LIDEN

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 789, år 1900: 2671, år 1995: 1024

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Liden var med Holm som annex ett eget pastorat 1314, lades senare under Indal fram till 1889. Därefter pastorat med Holm.

LÄGE OCH OMGIVNING - Den till ytan stora socknen ligger nordligast i landskapet och omfattar Indalsälvens dalgång och stora glest bebyggda skogsområden. Den nya kyrkan ligger i tätorten Liden i utkanten av odlingsbygden högt upp i en brant sluttning ner mot Indalsälven. Prästgård och sockenstuga finns i kyrkans närhet. Längre ned i sluttningen, ca 1,5 km sydväst om den nya kyrkan och avs...

Läs mer i eget fönster

Medeltida socken. Liden var med Holm som annex ett eget pastorat 1314, lades senare under Indal fram till 1889. Därefter pastorat med Holm.

Lidens nya kyrka uppfördes i öst-västlig riktning 1856-58 på annan plats än den medeltida, enligt ritningar av arkitekt Johan Erik Söderlund, men med vissa förändringar påtagliga av byggmästare Johan Nordell, bl.a. lanterninen och korlösningen. Dess stil utgör tidstypisk stilblandning med framträdande klassicerande drag men även gotiska detaljer, bl.a. i tornets lanternin.

Se även tidigare inventeringar samt exteriör & interiör beskrivning av kyrkan för mer historik.