Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Enköping kn, HÄRNEVI 13:1 HÄRNEVI KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Härnevi exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÄRNEVI KYRKA (akt.)
Uppsala
Enköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

HÄRNEVI 13:1

Historik

Härnevi kyrkas kyrkogård har i stort sett kvar sin ursprungliga sträckning. Den medeltida muren är dock riven.

Den ovanligt korta och breda salkyrkan, två stjärnvälvda travéer, är uppförd av gråsten och tegel. Sakristia och vapenhus är vidbyggda i norr respektive söder. Kyrkan är utvändigt helt putsad, även gavelröstena med sina blinderingar. Byggnaden har branta, spåntäckta sadeltak.

Sakristian är äldre än övriga delar och kan härstamma från folkungatid. Äldsta inventarium är en dopfunt från 1200-talets mitt. Långhus och vapenhus uppfördes under 1400-talets senare del. Omkring 1480 tillkom kalkmålningarna, utförda av Albertus ...

Läs mer i eget fönster

Härnevi kyrka är byggd under andra hälften av 1400-talet som en enhetlig kyrka med rektangulärt långhus, sakristia i norr samt vapenhus i söder. Kyrkogården har i stort sett bevarat sin medeltida utsträckning.

År 1450 - 1480 Nyanläggning
Härnevi kyrka byggdes som en enhetlig byggnad med rektangulärt kyrkorum med sakristia i norr och vapenhus i söder. Kyrkan byggdes av gråsten och med tegel i gavelrösten och fönster- och dörromfattningar. Långhusets och vapenhusets gavlar pryddes med blinderingar. Kyrkan välvdes med tegelribbvalv. Långhuset har två rikt utformade tegelribbvalv. Sakristian har ett ursprungligt tunnvalv. Vapenhuset är försett med ett kryssribbvalv.
År 1600 - 1699 Nybyggnad
Klockstapeln uppfördes troligen under 1600-talet
År 1991 - 1991 Ändring - Begravningsplats
Länsstyrelsen i Uppsala län gav tillstånd till anordnande av urngravplatser på kyrkogården.