Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, BERGSJÖN 47:1 BERGSJÖNS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KI SW 0611-03

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BERGSJÖNS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

BERGSJÖN 47:1

Historik

En kyrkobyggnad fanns tidigt med i planerna för den nya stadsdelen Bergsjön som planerades 1965, och den kom att placeras i stadsdelens östra del, nära Bergsjöskolan, och vid Rymdtorgets nordvästra del. Kyrkan, skolan och den ursprungliga centrumdelen ritades av arkitekt Bo Cederlöf.

Den 19 april 1990 beslutade Riksantikvarieämbetet (RAÄ), att bestämmelserna i 4 kap. 3 § lagen (1988:959) om kulturminnen m.m. skall tillämpas på Bergsjöns kyrkobyggnad och tillhörande kyrkotomt. Motiveringen var:
"Betongen som nutida byggnads- och fasadmaterial förknippas framförallt med industri- och
kontorsbyggnader, broar och liknande byggnadsverk...

Läs mer i eget fönster