Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, EKSTA KYRKOGÅRDEN 1:1 EKSTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

465-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
EKSTA KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

EKSTA KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Eksta socken på västra Gotlands kust omfattar även öarna Stora och Lilla Karlsö. Kyrkan är murad av kalksten och består av långhus med rakslutet korparti, västtorn och sakristia i öster. Ingångar finns i väster, via tornets bottenvåning, och mitt på sydfasaden. Det nuvarande långhusets västra hälft utgör ett romanskt långhus från 1200-talets början till vilket sannolikt hört ett smalare absidkor (rundade sockelstenar har bevarats). Det befintliga västtornet uppfördes senare under 1200-talet. Omkring år 1300 inleddes en aldrig fullföljd nybyggnad av kyrkan. Det gamla koret ersattes av ett nytt och högre med samma bredd som långhuset....

Läs mer i eget fönster

Eksta kyrka är med undantag av sakristian till sina huvuddelar uppförd under medel-tiden, dock gjordes en kraftig ombyggnad av långhus och kor på 1800-talet.
Kyrkans äldsta delar är långhusets murar, vilka tillkom omkring år 1200 som komplement till ett nu försvunnet absidkor. Långhuset har huggstensfasader av det slag som ännu kan ses bl.a. i Fröjel och Follingbo kyrkor. Tornet, som inte ändrats nämnvärt sedan byggnadstiden, uppfördes några decennier senare, och omkring år 1300 revs det nämnda absidkoret och ett nytt gotiskt kor med en imponerande portal byggdes i dess ställe.
På 1640-talet drabbades kyrkan av en förödande brand ...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Kulturhistorisk inventering
Gravsten med runinskrift, vid sakristians Ö gavel.
År 1169 - 1169 Nybyggnad
Byggnadsår enligt Strelow.
År 1200 - 1250 Nybyggnad
Tornet och långhuset byggdes. GK SvK anger att långhuset och ett numera försvunnet absidkor torde ha tillkommit ”omkr. 1200”, och att tornet byggts ”ett par decennier senare”. Glasmålningar (9 rutor har bevarats), varav alla utom en enstaka ruta som sitter korets Ö fönster förvaras i museer.
År 1200 - 1299 Kulturhistorisk inventering
Gravsten på kyrkogården (ligger övertäckt vid kyrkan S sida vid korportalens ursprungliga plats).
År 1847 - 1847 Ändring
Kyrkogårdsmuren runt kyrkan färdig. En medeltida stiglucka, ”Likporten”, N om kyrkan revs och stenen återanvändes till en mindre port i V. Trädplantering på kyrkogården.
År 1889 - 1889 Ändring - Begravningsplats
De S och V kyrkogårdsmurarna och den V kyrkogårdsporten revs. I V ersattes muren av ett staket av bandjärn, i S av en hagtornshäck. Grind i V, och en grind togs även upp i den S muren. Kyrkogården utvidgades sannolikt åt S.
År 1901 - 1901 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades åt N och en stenmur uppfördes. Ett sockenmagasin av trä från början av 1800-talet, beläget vid kyrkogårdens N mur, revs bort.
År 1902 - 1902 Ändring - Begravningsplats
Den N kyrkogårdsmuren och grinden därstädes tillkom. Lindar planterades i N och Ö på kyrkogården.
År 1903 - 1903 Nybyggnad
Materialbod uppförd i kyrkogårdens (dåvarande) NÖ hörn.
År 1920 - 1920 Ändring - Begravningsplats
Hagtornshäcken i kyrkogårdens S gräns ersattes av en stenmur.
År 1927 - 1927 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades åt Ö och en stenmur uppsattes kring den nya delen, i murens insida insattes äldre gravstenar efter förslag av ingenjör Brådhe.
År 1928 - 1928 Ändring - Begravningsplats
Den SÖ grinden i kyrkogårdsmuren tillkom.
År 1962 - 1962 Nybyggnad
Bårhus byggt på kyrkogårdens SÖ del efter ritning av ingenjör Herbert Jakobsson, Levide.

Herbert Jakobsson (Ingenjör)

År 1974 - 1975 Ändring - Inhägnad, mur
Järnstaketet i V togs bort och ersattes med en kalkstensmur och nya grindar med grindstolpar efter ritning av arkitekt Gunnar Jonsson, Stockholm.

Gunnar Jonsson (Arkitekt)

År 1996 - 1996 Ändring - Inhägnad, mur
En ny grind togs upp i den N kyrkogårdsmuren.
År 1999 - 1999 Ändring
20 st. gravhällar i kyrkogårdsmuren och 3 tumbor på kyrkogården konserverades av stenkonservator K-G Eliasson, Stenkultur.

K-G Eliasson (Konservator)