Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Herrljunga kn, GRUDE 19:1 GRUDE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B961_035:07

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GRUDE KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Herrljunga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GRUDE 19:1

Historik

Forts. på byggnadshistorik för kyrka.

Redan 1950 var golv och bjälklag åter så angripna av svamp att det fick bytas ut. Betongplatta göts i hela kyrkan, koret och sakristian och tegelgolv lades. Stödmurarna hade fått ventilationshål endast i yttre betongskärmen, ej i den inre, och hålen hade fått plåthuvar med så små hål att nästan all ventilation hindrades och fukt bildades. De sju ventilationsbrunnar som gjordes efteråt, med rör genom skärmarna och hål i de inre, åstadkoms för sent när röta och svamp redan spridits och vandrat vidare upp i väggpanelen till bänkarna, predikstolen och altarringen. Ytterligare ventilation anordnades...

Läs mer i eget fönster