Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Herrljunga kn, MJÄLDRUNGA 10:1 MJÄLDRUNGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B961_032:13

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MJÄLDRUNGA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Herrljunga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

MJÄLDRUNGA 10:1

Historik

Forts. på historik för kyrka.
1904 orsakade ett jordskalv en djup och bred spricka från absidvalvets mitt och ned till golvet under absidfönstret. Vid okänd tidpunkt efter år 1900 installerades en kamin i sydöstra hörnet, vilket uppdagades av berörda myndigheter när församlingen 1914 ansökte om att få bygga till en sakristia i norr. Arkitekt Anders Roland skulle diskutera tillbyggnaden på plats och fick syn på den "ytterst dåliga och eldfarliga maskinkluvna spånen som efterträtt den äldre handkluvna tjärade", samt kaminen med vanprydande rör genom taket och vinden till en eldfarlig plåtskorsten. Roland konstaterade även att en deko...

Läs mer i eget fönster