Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kungälv kn, HÅLTA 2:1 HÅLTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2366-9

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÅLTA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Kungälv

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HÅLTA 2:1

Historik

FÖRSAMLING 1995: HÅLTA
BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 669, år 1900: 1005, år 1995: 924

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan, skolan, församlingshem (1979) samt det forna lönebostället och prästänkesätet Hålta annexgård ligger avskilt, vid vägen, mitt i ett större skogsområde. Boställets äldsta delar går tillbaka till 1700-talet. Skolanläggningen, med äldsta delar från 1800-talets slut, är tillbyggd i flera etapper och anpassad till kyrkomiljön. Socknen ansluter till kusten och genomskärs av sprickdalar med öppen odlingsmark vilka omges av kuperade skogsmarker. Hålta ligger ca 11 km nordväst om Kungälv.

R...

Läs mer i eget fönster