Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, LINDE KYRKOGÅRDEN 1:1 LINDE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960720/085

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LINDE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LINDE KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Linde kyrka är belägen öster om Lindeberget, en kalkstensplatå söder om skogsområdet Lojstahajd. Omedelbart sydväst om kyrkan finns ruinen av en medeltida byggnad, troligen en prästgård. I kyrkogårdens nordöstra hörn står en murad magasinsbyggnad från 1835, och söder om denna en medeltida stiglucka. Kyrkan, som är en ovanligt enhetlig romansk anläggning, består av ett närmast kvadratiskt långhus med smalare absidkor samt västtorn. Byggnadsmaterialet är i huvudsak grå kalksten. Absidkoret uppfördes vid 1100-talets slut. Under 1200-talets förra hälft tillfogades långhuset, och vid mitten av 1200-talet tillkom tornet. Kyrkan har putsad...

Läs mer i eget fönster

Linde kyrka är i sin helhet uppförd under medeltiden. Den byggdes som församlingskyrka för Linde församling, och används fortfarande för detta ändamål.
Kyrkans äldsta del är koret med absiden, vilka uppfördes under 1100-talets senare del. Långhuset kom till under 1200-talets första hälft, och det romanska kyrkobygget avslutades omkring mitten av samma århundrade genom bygget av tornet.
Kyrkan har förutom att taken belagts med tegel och fönstren förstorats på 1800-talet undergått ett fåtal utvändiga förändringar sedan byggnadstiden.

År 1100 - 1550 Nybyggnad
Stigluckan.
År 1150 - 1200 Nyanläggning
En stavkyrka fanns troligen på platsen (plankor i portarna kan vara återanvända från denna träkyrka). Dopfuntsbas (nedre delen av en cuppa) av ”Hegvald” (SvK anger ”Hegvaldr” och ”från omkr 1200”), samt en 1100-talsdopfuntsfot (enligt SvK från ”1100-talets senare del” och tillskriven ”Semi-Byzantios”). Dopfuntscuppa, tillskriven ”Semi-Byzantios”, nu i Gotlands fornsal.
År 1170 - 1199 Nyanläggning
Koret med absiden byggdes (SvK anger ”omkr. 1200”).
År 1996 - 1996 Ändring - Begravningsplats
Grusgångarna på kyrkogården belades med betongplattor.
År 1999 - 1999 Ändring
Elva äldre gravhällar/gravstenar på kyrkogården konserverades av stenkonservator KG Eliasson m.fl.