Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, SJONHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 SJONHEM KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960817/198

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SJONHEM KYRKA (akt.), SJONHEMS KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SJONHEM KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Sjonhems murade kyrka består av ett rektangulärt långhus med smalare, rakslutet kor och västtorn, sakristia på korets nordsida. Det låga tornet, uppfört vid 1200-talets början, härstammar från en äldre romansk anläggning från 1100 talets senare hälft (grundrester påträffades vid en restaurering 1936). Vid 1200-talets mitt uppfördes nuvarande långhus och kor. Sakristian tillfogades så sent som 1818. Långhuset och det lägre koret täcks av branta sadeltak. Tornet har små kolonnettförsedda ljusgluggar och kröns av en låg åttkantig spira med ljudöppningar under skärmtak. Långhusets fyrkantiga fönster är tillkomna i senare tid, medan kore...

Läs mer i eget fönster

Sjonhem kyrka är med undantag av sakristian i sin helhet uppförd under medeltiden. Kyrkans äldsta delar är tornet, vilket uppfördes i början av 1200-talet som en sista etapp i byggandet av en romansk stenkyrka. Det kor och det långhus som hört till denna äldsta romanska kyrka byggdes i slutet av 1100-talet och revs i samband med att motsvarande byggnadsdelar – de nuvarande – uppfördes vid mitten av 1200-talet. Sakristian tillkom 1818.

Sedan byggnadstiden har endast smärre ändringar gjorts på kyrkans exteriör. Vid sidan av sakristibygget i början av 1800-talet har ett nytt fönster tagits upp i långhusets norra vägg, sannolikt någo...

Läs mer i eget fönster
År 1040 - 1040 Nyanläggning
Byggnadsår enligt Strelow, vilket i så fall – enligt SvK – skulle avse en träkyrka på platsen.
År 1170 - 1199 Nyanläggning
En romansk stenkyrka, bestående av kor och långhus, numera försvunna, byggdes (SvK anger att koret är uppfört av Hegwaldr under ”första tredjedelen av 1100-talet”, långhuset av Hegwaldr Posthumus vid ”mitten av 1100-talet”).
År 1240 - 1259 Nybyggnad
Det nuvarande koret och långhuset byggdes, valven slogs och kalkmålningar utfördes i dessa (SvK anger korets tillkomsttid till ”1230” och långhusets till ”omkr. 1260”. GKM anger målningarnas tillkomsttid till ”omkr. 1300”.).
År 1886 - 1886 Ändring
Terrassmur och dike runt kyrkogården.
År 1887 - 1887 Plantering
”Parkträd till kyrkogården” inköptes.
År 1951 - 1952 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades åt öster efter förslag av trädgårdskonsulent Erik Nilsson, Visby.

E Nilsson (Trädgårdsarkitekt)