Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skövde kn, FORSBY 11:1 FORSBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Forsby kyrka anläggning negnr 02-141-20.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FORSBY KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Skövde

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

FORSBY 11:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - FORSBY

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 498, 1900: 399, 1995: 189

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger i den utskiftade byn, fritt i odlingsmarken mitt emellan Lillån och Ösans forsar, vilka givit sockennamnet. Kyrkans markanta läge på krönet av en kulle kan indikera att den är byggd på en storhög. Till kyrkomiljön hör ett sockenmagasin i sten. En allé leder genom byn. I socknen ligger en av Västergötlands få kända Husabyar. Forsby socken ligger strax öster om Skövde. Kyrkbyn utgör riksintresse.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan bestå...

Läs mer i eget fönster