Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mörbylånga kn, STENÅSA KYRKA 1:1 STENÅSA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

stenåsa1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STENÅSA KYRKA (akt.)
Kalmar
Mörbylånga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

STENÅSA KYRKA 1:1

Historik

HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Stenåsa kyrka, vid östra landborgen, består av ett rektangulärt kyrkorum med kor i öster, sakristia i norr och torn i väster. Kyrkan, som stod färdig 1831, föregicks av en medeltida stenkyrka. Spår av en träkyrka påträffades vid renoveringen 1956. De vitputsade murarna täcks av sadeltak, tornet kröns av en lanternin. Ingångar i väster och mitt på sydfasaden leder in till kyrkorummet. Fönsteröppningarna i sakristian är spetsbågiga; långhusets rundbågiga. Interiören präglas av den dekormålning, tillkommen 1902, som pryder valv och väggar. Kyrkans inre är ett gott prov på sekelskiftets renoveringsambit...

Läs mer i eget fönster

I närheten av Stenåsa kyrkan finns inte, som på så många andra kyrkplatser på Öland, gravar
från järnåldern. Trots det talar mycket för att Stenåsa tidigt blev en viktig plats. Det talar de
rester efter en träkyrka från 1000-talet som hittades 1956 under den nuvarande kyrkans golv. I
samband med renoveringen 1956 hittades också en gravkammare. Den hade ursprungligen
legat utanför stenkyrkan men hamnade inne i kyrkan när denna byggdes ut på 1200-talet.
Graven var en kammare byggd av tunna kalkstenshällar.

Den första kända avbildningen av Stenåsa kyrka och kyrkogård gjordes av Rhezelius 1634.
Han avbildade kyrkogårdens som et...

Läs mer i eget fönster
År 1000 - 1199 Nyanläggning - Begravningsplats
I närheten av Stenåsa kyrkan finns inte, som på så många andra kyrkplatser på Öland, gravar från järnåldern. Trots det talar mycket för att Stenåsa tidigt blev en viktig plats. Det talar de rester efter en träkyrka från 1000-talet som hittades 1956 under den nuvarande kyrkans golv. I samband med renoveringen 1956 hittades också en gravkammare. Den hade ursprungligen legat utanför stenkyrkan men hamnade inne i kyrkan när denna byggdes ut på 1200-talet. Graven var en kammare byggd av tunna kalkstenshällar.
År 1200 - 1999 Ändring
För kyrkogårdens historik hänvisas till bifogad PDF samt till stycket byggnadens historik.