Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ulricehamn kn, VING 10:97 M.FL. SÖDRA VINGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B963_012:01

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÖDRA VINGS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Ulricehamn

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VING 10:97

VING 16:1

Historik

Forts. på byggnadshistorik för kyrka.
1829 noterades vid en inventering att koret saknade altarprydnad. Predikstol och bänkar var ljusblå. Två läktare fanns, varav endast Hökerumsläktarens läge angavs. 1837-38 byggdes västra vapenhuset om och fick en lunett över dörren. En sådan gjordes även över sydportalen för att få mer ljus i nedre delen av kyrkan. Alla de stora fönstren i långhuset vidgades till fem alnars höjd. Väggarna putsades om helt så målningarna doldes. Yttertaket hade spånbeläggning till 1854 då tegel lades. Från gravar i kyrkan flyttades kvarlevor ut till kyrkogården och begravningsvapen lades på kyrkvinden. 1857 skän...

Läs mer i eget fönster